Etken Madde Testleri

Klor uzun yıllardır dünya üzerinde, değişik kimyasal bileşikler şeklinde su dezenfeksiyonu için kullanılıyor. Aktif klorda bunlardan bir tanesidir.

 • D D 0971
  • Aktif Klor Tayini

   Klor uzun yıllardır dünya üzerinde, değişik kimyasal bileşikler şeklinde su dezenfeksiyonu için kullanılıyor. Aktif klorda bunlardan bir tanesidir.
   Klorun Sudaki Dezenfeksiyon Etkisi Dört Unsura Bağlıdır:
   1.   Suda bulunan Aktif Klor miktarı> (mg/lt cinsinden);
   2.   Suyun pH derecesi,
   3.   Serbest klorun sudaki mikroplar ile temas süresi
   4.   Suyun sıcaklığı

   Laboratuvarımızda Biosidal ürünlerde aktif klor tayini analizi yapılmaktadır.

  • Sodyum Hipoklorit Tayini

   Sodyum hipoklorit bir tuzdur. Günlük hayatta beyazlatıcı olarak çamaşır sularında kullanılır. U.S. Food and Drug Administration FDA'dan da temiz tek kullanımlık, yüksek düzeyli bir dezenfektan ajanı olarak onay almıştır. Ancak Sodyum hipoklorit maddesinin kontrolsüz kullanımı araştırmalar sonucu ciddi rahatsızlıklara neden olduğu gözlemlenmiştir. Dünya sağlık örgütü (WHO), Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) gibi otoritelerin Sodyum hipoklorit kullanım oranlarına sınır getirmiştir.
   Laboratuvarımızda Biyosidal ürünlerde Sodyum hipoklorit tayini analizi yapılmaktadır.

  • İyot ve iyot bileşikleri (iyodoforlar, povidon iyot) Tayini

   İyot ve iyot bileşikleri dezenfektan ve antiseptik olarak kullanılmaktadır. Hastanlerde en sık kullanılan tüm bakterilerin üremesini inhibe eden povidon-iyot (%10) en etkili antiseptik olarak tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucu povidon-iyot (%10)'un tüm sulandırımlarında etkinliği denenen bakterilere, bekletilen sürelerde çok etkili olduğu tespit edilmiştir. Tüm bakterilerde 1 dakikalık karşılaşma sonucunda üremeyi baskılamıştır. Kullanım miktarları çeşitli otoriteler tarafından sınırlandırılmıştır.
   Laboratuvarımızda Biyosidal ve antiseptik ürünlerde iyot tayini analizi yapılmaktadır.

   Benzalkonyum Klorür (C8-C10-C12-C14-C16-C18) ve Didesil Dimetil Amonyum Klorür (C8-C10-C12) Tayini:
   Zephiran ticari ismi ile anılan benzalkonyum klorür (Alkildimetilbenzilamonyum klorür), bir tür katyonik yüzey aktif maddedir. Benzalkonyum klorür antiseptik ve dezenfektan özellikte bir kuaterner amonyum bileşiği olup, organik bir tuzdur. Cilt antiseptiği ve genel dezenfektan olarak kullanılmaktadır.
   Benzalkonyum Klorür'ün %10'luk çözeltisi (veya daha fazlası) insanlar için zehirlidir, ciltte ve mukozada tahrişe sebep olur. Çalışmalar, benzalkonyum klorür'ün gentoksik etkisinin ve alerjik reaksiyonlara neden olduğunu kanıtlamıştır. Biyosidal ürünlerde ise %0,1 oranında kullanımı mukozal yüzeylerde irritan etki gösterir.
   Laboratuvarımızda Biosidal ürünlerde Benzalkonyum klorür tayini analizi yapılmaktadır.

  • Formaldehit Tayini

   Aldehit ailesinin önemli bir üyesi olan FA (CH2O) sıvı olarak metanolün oksidasyonundan elde edilir. FA kuvvetli elektrofilik özelliği nedeniyle oldukça reaktif bir özelliğe sahip, oda sıcaklığında hızla gaz haline geçebilen, yanabilen, suda çok iyi çözünen, renksiz, keskin kokulu, irrite edici, düşük molekül ağırlıklı zehirli bir gazdır.
   Bu kimyasal, proteinleri sertleştirip çürümeleri önlediğinden biyolojik örneklerin saklanmasında ve mumyacılıkta, ayrıca böcekleri ve birçok mikroorganizmayı öldürdüğünden dezenfektan olarak kullanılmaktadır.
   Laboratuvarımızda Biosidal ürünlerde Formaldehit tayini analizi yapılmaktadır.

  • Gluteraldehit Tayini

   Gluteraldehit 1963'te bulunmuş ve mikroorganizmalara karşı en etkili kimyasal madde olarak kabul edilmiştir. Hızlı etki eden geniş spektrumlu sterilan ve yüksek düzeyde dezenfektan olarak kabul edilen bir maddedir. Mantar ve vejetatif bakterileri birkaç dakikada öldürür.
   Gluteraldehit, aldehit içerikli dezenfektanlar özellikle hastanelerde kullanılan tıbbı ekipmanların dezenfeksiyonunda kullanılır. Asidik ve bazik ortamda aktiftir.
   Laboratuvarımızda Biosidal ürünlerde Gluteraldehit tayini analizi yapılmaktadır.

  • Klorheksidin Glukonat ve Diglukonat Tayini

   Klorheksidin, ameliyattan önce cilt dezenfeksiyonu ve cerrahi aletleri sterilize etmek için kullanılan bir dezenfektan ve antiseptiktir. Hem hastanın cildini hem de sağlık hizmeti sağlayıcılarının ellerini dezenfekte etmek için kullanılabilir.
   Etki Spekturumu Gram-negatif bakteriler, Anaeroblar, mantarlar ve bazı zarflı virüslere karşı etkilidir.
   Etki süresi uzun olduğundan dolayı dezenfektanlarda tercih edilmektedir.
   Laboratuvarımızda Biosidal ürünlerde Klorheksidin tayini analizi yapılmaktadır.

   Alkol (Etil alkol, 2-propanol (izopropil alkol) Metil alkol) Tayini:
   Alkol: Etil alkol veya izopropil alkol özellikle %70'lik veya 80'lik çözelti şeklinde en yaygın kullanılan antiseptiklerin başında gelir. El dezenfektanları genellikle alkol içeriklidir. Virüs, bakteri ve mantar gibi mikroorganizmalarda oldukça etkilidir.
   Laboratuvarımızda Biosidal ürünlerde Alkol tayini analizi yapılmaktadır.

  • Hidrojen Peroksit Tayini

   Hidrojen peroksit su ve oksijene parçalanmasından dolayı çevre dostudur. Hidrojen peroksit virüs, bakteri, maya, bakteri sporlarına karşı geniş yelpazede bir etkinlik gösterir.
   Laboratuvarımızda Biosidal ürünlerde Hidrojen Peroksit tayini analizi yapılmaktadır.