Tekstil Analizleri

Tekstil ürünleri ithalatçıları veya üreticileri olarak karşı karşıya olduğunuz güçlük, dünya çapında kimyasal maddeler ile ilgili kısıtlamalara uyabilmek için ürünlerde zararlı madde olmadığından emin olmaktır. Tedarik zincirinin her bir aşamasını denetleyerek, işletmenizi ve müşterilerinizi korumaya yönelik temel kalite tedbirlerini uygulayabilirsiniz.Boyaların ve yardımcı kimyasal maddelerin seçimine özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu zararlı ve tehlikeli kimyasal maddelerin bulunmamasını sağlamayı da içerir.

 • D D 0806

  Sunduğumuz Çözümler ile  yalnızca malzeme ve ürünler üzerinde test hizmetleri değil, aynı zamanda potansiyel olarak sorunlu olabilecek maddelerin kullanımına karşı üretim sürecini koruyacak kapsamlı danışmanlık ve eğitim hizmetleri de sunmaktayız. Günümüzde kimyasal maddeler üzerinde geliştirilmekte olan kısıtlamalara ilişkin  bilgimiz, teknik yeterliliğimiz ve ihtiyaçlarınızı anlama yönündeki kararlılığımız, sunduğumuz bu güvencenin temelini oluşturmaktadır.

  Ülkemizde ürün güvenliği denetimleri kapsamında Bazı Tekstil , Konfeksiyon ve Deri Ürünlerinin Denetimine ilişkin Tebliği  (Ürün Güvenliği ve Denetimi : 2021/18) kapsamında istenilen tüm Analiz hizmetlerini Akredite olarak sunmaktayız.

  Tekstil Analizleri Deney Tablosu

  Deney Adı
  Deney Metodu
  Numune Miktarı

  Deney Adı

  Tekstil-Sulu Ekstraktın pH Tayini (pH metre kullanılarak)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 3071

  Numune Miktarı

  20 g

  Deney Adı

  Tekstil-Serbest ve Hidrolize Olmuş Formaldehit Tayini (Su Ektraksiyonu Metodu) (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)

  Deney Metodu

  BS EN ISO 14184-1 ISO14184-1 EN 71-9 + A1 Madde 4.3.1

  Numune Miktarı

  Tekstil: 10 g / Kağıt: 40 g

  Deney Adı

  Tekstil-Azo boyar maddelerden türetilen belirli aromatik aminlerin tayini için yöntemler- Bölüm 1 : Liflerde ekstraksiyon yapılarak ve yapılmadan elde edilebilen belirli azo boyar maddelerin kullanımının tespiti (GC-MS Metodu)

  Deney Metodu

  ISO 14362-1

  Numune Miktarı

  Her renk için 5 g

  Deney Adı

  Tekstil-Formaldehit İçeriğinin Tayini-Bölüm 1 (HPLC-DAD Kullanarak)

  Deney Metodu

  ISO/ 17226-1

  Numune Miktarı

  Tekstil: 10 g / Kağıt: 40 g

  Deney Adı

  Tekstil-Azo boyar maddelerden Türetilen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini İçin Yöntemler Bölüm 3: 4-Aminobenzen Açığa Çıkarabilen Belirli Azo Boyar Maddelerin Kullamının Tespiti (GC-MS,HPLC Kullanılarak)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 14362-3

  Numune Miktarı

  Her renk için 5 g

  Deney Adı

  Tekstil-Ayakkabı Bileşenlerinde Dimetil Fumarat Tayini (DMFu) (GC-MS Kullanılarak)

  Deney Metodu

  ISO/TS 16186

  Numune Miktarı

  20X20 cm veya 5 g

  Deney Adı

  Tekstil-Deri ve Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP) Deri ve Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP) Tetrachloro phenol (TCP) Trichlorophenol (TriCP ) Tayini (GC-MS Metodu)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 17070

  Numune Miktarı

  10 g

  Deney Adı

  Tekstil-Kanserojenik Boyarmaddelerin Tayini (HPLC-DAD, LC-MS-MS Kullanılarak)

  Deney Metodu

  DIN 54231

  Numune Miktarı

  20 cm x 20 cm renkli isede bütün renkleri içermeli (yaklaşık 10 gram)

  Deney Adı

  Tekstil-Fosforlu Alev Geciktiricilerin Tayini (LC-MS-MS kullanılarak) TCEP, TEPA,TRİS, TDCP,TCPP

  Deney Metodu

  İşletme İçi metot “AY-EKL-102” ISO 17881-2 esaslı

  Numune Miktarı

  5 g

  Deney Adı

  Tekstil-Poli Aromatik Hidrokarbonlar ın Tayini (PAHs) (GC-MS kullanılarak)

  Deney Metodu

  İşletme içi Metot- AY-EKL-048 (AfPS GS 2019:01 esaslı)

  Numune Miktarı

  2 g

  Deney Adı

  Tekstil-Kısa Zincirli ve Orta Zincirli Parafinlerin Kromotografik Metot İle Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)

  Deney Metodu

  (İşletme İçi Metot-AY-EKL-045, ISO 18219 esaslı)

  Numune Miktarı

  2 g

  Deney Adı

  Tekstil kaplamalı Metal-Yapay tükürük çözeltisine salınan Kurşun (Pb) Tayini (ICP-MS kullanılarak)

  Deney Metodu

  EN 16711-3 BS EN 16711-3 TS EN 16711-3

  Numune Miktarı

  5 g

  Deney Adı

  Deri-Ekstrakte Edilebilen Perflorooktansülfanat (PFOS), Perflorooktanoik Asit (PFOA) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)

  Deney Metodu

  CEN/TS 15968

  Numune Miktarı

  6 g

  Deney Adı

  Deri-Tekstil, Deri ve Proses Yardımcı Ürünlerinde Alkil Fenol (AP) ve Alkil Fenol Etoksilatlarının (APEO) Tayini (GC-MS Kullanılarak)

  Deney Metodu

  İşletme İçi Metot - "AY-EKL-7/Rev.00" (ISO 18218-2'den modifiye edilmiştir)

  Numune Miktarı

  5 g

  Deney Adı

  Kauçuk ve Plastik Kaplanmış Kumaşlar-Esneklik Direncinin Tayini Fleksometre Metodu

  Deney Metodu

  TS EN ISO 32100 EN ISO 32100 ISO 32100

  Numune Miktarı

  Tek bir parametre için 2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Kauçuk ve Plastik Kaplanmış Kumaşlar-Kaplama Yapışkanlığının Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 2411 EN ISO 2411

  Numune Miktarı

  70 x 70 cm

  Deney Adı

  Kauçuk ve Plastik Kaplanmış KumaşlarAşınma Dayanımı Tayini Martindale Aşındırma Cihazı Kullanılarak

  Deney Metodu

  TS EN ISO 5470-2 Metot-2 EN ISO 5470-2 Metot-2 ISO 5470-2 Metot-2

  Numune Miktarı

  2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Lastik veya Plastik Kaplı Kumaşlar (Suni deri)-Gerilme Dayanımının ve Kopma Uzamasının Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 1421 EN ISO 1421 ISO 1421

  Numune Miktarı

  70 x 70 cm

  Deney Adı

  Lastik veya Plastik Kaplı Kumaşlar (Suni deri)Yırtılma Mukavemeti Tayini Sabit Hızda Yırtılma Yöntemleri

  Deney Metodu

  TS EN ISO 4674-1 ISO 4674-1 METOT B

  Numune Miktarı

  60 x 60 cm

  Deney Adı

  Suni Deri-Kaplama Kalınlığı Tayini

  Deney Metodu

  İşletme İçi Metot - "AY-EFL-25/Rev.00" (ISO 2589'dan modifiye edilmiştir)

  Numune Miktarı

  40 x 40 cm

  Deney Adı

  Tekstil-Kumaşlarda Yüzey Tüylenmesi ve Boncuklanma Yatkınlığının Tayini Geliştirilmiş Martindale Metodu

  Deney Metodu

  TS EN ISO 12945-2 EN ISO 12945-2 ISO 12945-2

  Numune Miktarı

  70 x 70 cm

  Deney Adı

  Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler-Aşınma Direncinin Tayini

  Deney Metodu

  TS EN 388 Madde 6.1 EN 388 Madde 6.1

  Numune Miktarı

  3 ÇİFT ELDİVEN

  Deney Adı

  Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler-Yırtılma Direncinin Tayini

  Deney Metodu

  TS EN 388 Madde 6.4 EN 388 Madde 6.4

  Numune Miktarı

  3 ÇİFT ELDİVEN