Kalıntı Analizleri

Kalıntı / Bulaşan Nedir? Kalıntı, gıdaların elde edilmesi ve soframıza ulaşıncaya kadarki süreçlerinde herhangi bir amaçla uygulanan, uygulama sonrasındaki koşullara bağlı olarak ya da olmayarak bozulan veya bozulmadan kalan, üründe kalan son miktarı kontrol edilmesi gereken maddeler kalıntı olarak adlandırılır.

 • D D 0985

  Çevre veya üretim-işleme-depolama alanı, vb. ile gıdayı kirleten, üründe bulunması istenmeyen ve genellikle zararlı/toksik etkilere sahip bulaşılardır. Başlıca Kalıntı ve Bulaşanlar;

  • Tarımsal ilaç kalıntıları
  • Veteriner ilaç kalıntıları
  • Hormonlar
  • Ağır metaller
  • Mikotoksinler,
  • Ambalaj materyallerinden ürüne geçen maddeler
  • Dioksin, furan, PCB

  Tarımda ve hayvancılıkta karşılaşılan en önemli sorunların başında bilinçsizce kullanılan tarım ilaçları, veteriner ilaçları, hormonlar, antibiyotikler ve bunların türevleri yer almaktadır. Gerek ülkemizde gerekse Avrupa’da belirlenen yasal limitlerin aşılması sonucunda bitkilerde ve hayvansal ürünlerde tarım ilaçları, veteriner ilaçları, hormonlar, antibiyotikler kalıntı bırakmakta ve bu durum hem insan hem de hayvan sağlığını tehdit etmektedir.