Biyolojik Etkinlik ve Stabilite Analizleri

Biyosidal ürünler, içerdikleri aktif madde ya da maddeler sayesinde zararlı olarak kabul edilen bakteri, virüs, mantar gibi mikroorganizmalar üzerinde kimyasal veya biyolojik etki gösterirler. Bu sayede biyosidal ürünler zararlı organizmaların hareketlerini kısıtlayabilir, uzaklaştırabilir, zararsız kılabilir ya da yok edebilirler.

 • D D 1202

  Biyosidal Ürünlerde Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri ürünün bakterileri öldürme (biyosidal=biyosit etkisi) ve mantarları öldürme kapasitesi (fungusidal=Fungusit etkisi) analizleridir.
  Laboratuvarımızda Biyosidal Ürünlerde Mikrobiyolojik Etkinlik Testleri, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan Biyosidal Ürünler Yönetmeliği uygun ve TÜRKAK Akreditasyonuna sahip olarak yapılmaktadır.

  Antibakteriyel Aktivite Testleri
  TS EN 1276
  TS EN 1656
  TS EN 13727

  Antifungal Aktivite Testleri
  TS EN 1650+A1
  TS EN 1657
  TS EN 13624