Kurumsal

Kalite Taahhüdü

 

KAZLIÇEŞME DERİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN. TİC. LTD. ŞTİ

DERİ ÜRÜNLERİ AR-GE LABORATUVARI – ÖZEL GIDA KONTROL LABORATUVARI

■ Laboratuvarımız sunmuş olduğu endüstriyel ve gıda analizleri alanındaki laboratuvar hizmetinde; TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı gerekliliklerine uygun olarak çalışmayı,

■ TS EN ISO/IEC 17025-2017 standardı gerekliliklerine uygun olarak çalışma için politika ve hedefler belirleyip dokümante etmeyi ve bu politika ve hedeflerin sürekliliğini sağlamayı,

■ Oluşturmuş olduğu taahhtüler ile; poltika ve hedeflerin laboratuvar organizasyonunun tüm seviyelerinde kabul görmesini ve uygulanabilir olmasını sağlamayı,

■ Faaliyet alanımıza ilişkin tüm parametreler için yetkinliğin sağlanmasını ve arttırılmasını ve bunun kalite politikası olarak benimsemeyi,

■ Sunmuş olduğu endüstriyel ve gıda alanındaki laboratuvar hizmetine dair gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerinde tutarlılığı sağlamayı,

■ Sunmuş olduğu laboratuvar hizmetinde, bağımsızlık, tarafsızlık, gizlilik ve süreklilik ilkeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceğini,

■ Kalite yönetim sisteminin laboratuvar organizasyonunun tamamında etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamayı, sistemi iyileştirilmeyi, geliştirilmeyi ve etkinliğini sürekli olarak arttırmayı,

■ TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı gerekliliklerinin yerine getirilmesiyle ilgili tüm dokümantasyonun, süreçlerin, sistemlerin ve kayıtların kalite yönetim sistemine dahil etmeyi ve kalite yönetim sisteminin bütünlüğünü sağlamayı,

■ Hizmette tarafsızlık, dürüstlük ve gizlilik kuralları içinde hareket etmeyi, gerçekleştirmiş olduğu laboratuvar hizmetinde, personele hiçbir şekilde baskı ve telkinde bulunmamayı,

■ Laboratuvar faaliyetlerine katılan tüm laboratuvar organizasyonunun TS EN ISO/IEC 17025:2017 standardı gereklilikleri doğrultusunda oluşturulan dokümantasyona erişimini sağlamayı

■ Laboratuvar faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde; kalite yönetim sisteminin amaçlanan sonuçlara ulaşmak, laboratuvarın amaç ve hedeflerine ulaşması için fırsatları arttırmak, laboratuvar faaliyetlerinde olası etkileri azaltmak ve iyileştirme sağlamak için tarafsızlık ile ilgili riskler ile birlikte risk ve fırsatları sürekli değerlendirmeyi, taahhüt eder