Numune Kabul Şartları

Numune Kabul Şartları

 1. Lütfen başvuru formunu tam ve eksiksiz olarak doldurunuz. Talep edilen testlere ve belirtilen bilgilere ilave/eksiltme/düzeltme istekleri, laboratuvar test işlemine başlamadan önce ve yazılı olarak yapılır. Yazılı yapılmayan değişiklik talepleri dikkate alınmaz; bu durumda testler, fiyatlandırma ve faturalama işlemleri orijinal bilgiler doğrultusunda yapılır.
 2. Test talep formu üzerinde başvuran firmanın yaş kaşe ve yetkili imzası olmalıdır. Hatalı kaşe ve imza sorumluluğu başvuran firmaya aittir. Kaşe olmadığı durumlarda yetkili imza zorunludur.
 3. Eksik bilgi içeren ve numunesi yetersiz talepler için test işlemine başlanmaz. Eksik bilgi ve/veya numunenin tamamlandığı gün, laboratuvarımızda ilgili talep için birinci iş günü kabul edilir.
 4. Bilgi eksikliği, numune yetersizliği veya ödeme bekleme durumları nedeniyle işleme alınmamış numuneler en fazla 1 hafta tarafımızda muhafaza edilir. Bu süre içerisinde işleme alınamamış veya başvuran tarafından geri alınamamış numunelerin sorumluluğu tarafımıza ait değildir.
 5. Numune iadesi istendiğinde, numunelerin bir hafta içerisinde başvuran tarafından laboratuvarımızdan alınması gerekmektedir. İstendiği durumda karşı ödemeli olarak kurye ile gönderilir.
 6. Başvuran formunun ikinci kopyası başvuranın referans olarak saklaması içindir. Başvuruya ait rapor numarası test talebinin kabul edilip numaralanması sonrasında talep formunun ikinci kopyası ile birlikte başvurana bildirilir. Laboratuvarımızdaki test taleplerinin başvuran tarafından takibi, ancak bu rapor numarası ile yapılır.
 7. Test talebinin başvuran tarafından iptali en fazla 24 saat içerisinde yapılmalıdır. Bu süreden daha geç iptal talepleri dikkate alınmaz.
 8. Test raporları sadece ve daima başvurana, forma yazılmış olan mümessil firmalara ve başvuran tarafından test talep formunda özellikle belirtilmiş olan firmalara iletilir. Bunun dışındaki kişi veya kuruluşlara, başvuranın yazılı izni dışında, hiç bir suretle bilgi verilmez. Kazlıçeşme Laboratuvarı müşterilerinin bilgilerini gizli tutmakla yükümlüdür. Kazlıçeşme Laboratuvarı kamuya açık hale getirmek istediği bilgi hakkında müşteriyi önceden bilgilendirir. Bilginin müşteri tarafından kamuya açık hale getirildiği veya Kazlıçeşme Laboratuvarı ile müşteri arasında anlaşma olduğu durumlar hariç, diğer tüm bilgiler özel bilgi olarak değerlendirilir. Bununla birlikte Kazlıçeşme Laboratuvarının gizli bir bilgiyi açıklamaya, kanunen zorunlu olduğu veya sözleşmeden kaynaklı olarak yetkili kılındığı durumlarda, kanunen yasaklanmadıkça, müşteri açıklanacak bilgi konusunda haberdar edilir. Müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler, müşteriyle laboratuvar arasında gizli kalacaktır. Bu bilgilerin sağlayıcısı kaynak Kazlıçeşme Laboratuvarında gizli tutulur ve kaynak tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmaz.
 9. Testten, artan numuneler ise 15 gün saklanır.
 10. Aksi için yapılmış bir anlaşma yok ise, raporlar sadece bir kez basılarak teslim edilir.
 11. Raporlar Türkçe veya İngilizce olarak ekstra bir ücret alınmadan düzenlenir. Başvuru esnasında belirtilmediği sürece, başka bir dildeki rapor talepleri, fiyat listemizde belirtilen ayrı bir ücrete tabidir.
 12. Fatura muhatabının, başvuran firmadan farklı olması durumunda, test talep formunda bildirilen tüm koşulları kabul ettiği yazılı olarak bildirilmelidir.
 13. Müşterinin ödemeleri geciktirmesi/yerine getirmemesi durumunda, Kazlıçeşme kendisine tüm ödemeler yapılmadan yeni test raporu hazırlamama hakkında sahiptir.
 14. Kazlıçeşme taşerona yaptırdığı test hizmetleri için müşterisine karşı sorumludur. Müşteri taşerona yaptırılacak test hizmetini test talep formu yada e-posta ile yazılı olarak bildiri ve müşterisini onayı ile test hizmetinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 15. Kazlıçeşme test hizmetleri doğal afet, savaş, terör, hükümet veya devlet sınırlaması, kanunla herhangi bir sınırlama getirilmesi, grev, lokavt, makinelerdeki arıza, yangın, kaza gibi nedenlerden ötürü yerine getirememe ya da geciktirme durumunda hiçbir sorumluluk üstlenmez.
 16. Herhangi bir şikâyet durumunda Kazlıçeşme’ nin sorumluluğu, hiçbir koşulda şikâyete konu olan kontrat bedelinin 5 katından daha fazla olamaz.
 17. Taraflar arasında iş bu hizmet sözleşmesinden ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
 18. Herhangi bir test talebi için önerilen minimum numune miktarları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Başvuran, tereddüt ettiği hallerde laboratuvarımıza başvurarak gerekli numune için rehberlik hizmeti alabilir.
 19. “**” İşaretli testler müşterinin onaylaması durumunda taşerona yaptırılacak testlerdir.
 20. “*” işaretli testler TÜRKAK tarafından akredite analizlerdir.
 21. Saat 14:00 ‘ e kadar teslim edilen ve Kazlıçeşme personeli tarafından yerinde 12:00’ ye kadar alınan numuneler için o gün ilk iş günü kabul edilir.
 22. Analiz sonucu değerlendirme ve karar kuralı ile ilgili tercihlerinizi talep formunda belirtiniz. Numune miktarları, numune kabu şartları ve karar kuralı ile ilgili uygulama detaylarına www.kazlicesme.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.