Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Analizleri

Migrasyon testi; gıda ile temas eden, ambalaj, mutfak malzemeleri ve gıda üretim makineleri üzerinde gerçekleştirilen, yapılarında bulunan toksikolojik risk oluşturan maddelerin gıdalara göç etme riskinin belirlenmesini sağlayan analizlerdir.

 • Gıda Ile Temas Eden Maddeler

  Migrasyon analizlerini etkileyen faktörler şu şekildedir:

  • Gıdanın yapısı
  • Temas süresi
  • Temas sıcaklığı
  • Ambalajın yapısı ve içeriğinde kullanılan madde miktarı

  Toplam migrasyon, gıda ile temas eden malzemelerden gıdaya geçiş yapabilen tüm maddelerin toplamı olarak ifade edilir.

  Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan; “Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemelerin Bileşenlerinin Migrasyon Testinde Kullanılan Gıda Benzerleri Listesi Tebliği” kapsamında ambalaj malzemeleri üzerinde test işlemleri gerçekleştirilmektedir.

  Migrasyon analizlerinde kullanılan gıda simülasyonları şu şekildedir.

  Gıda Benzeri A             : Sulu Gıda, %10 Etil Alkol

  Gıda Benzeri B             : Asitli Gıda, %3 Asetik Asit

  Gıda Benzeri C             : Alkollü Gıda, %20 Etil Alkol

  Gıda Benzeri D1           : Yağlı Gıda, %50 Etil Alkol

  Gıda Benzeri D2           : Yağlı Gıda, Bitkisel Yağ

  Gıda Benzeri E             : Kuru Gıda, Poli(2,6-difenil-p-fenilen oksit)

  Toplam Migrasyon Analizi Migrasyon Kuru Gıdalar Modifiye Polifenilen oksit (MPPO)

  Toplam Migrasyon Analizi Tam Daldırma (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü)

  Toplam Migrasyon Analizi Mamulle Kontrol (Sulu Gıdalar-Sulu, Asitli, Alkollü)

  Toplam Migrasyon Analizi Yerine Geçme Deney Yöntemi (Yağlı-%95 Etanol ve İzooktan)

  Spesifik migrasyon testi; plastik bardak, su şişeleri, biberon, konserve kutularının iç yüzeyi gibi çeşitli gıda ambalajlarında test edilmektedir.

  Test sırasında migrasyon sınırlarının uygun olduğuna bakabilmek için göç simülasyonu gerçekleştirmek adına gıda simülasyonları tayin edilir. Geçiş sınırlarının belirlenmesi için karşılaştırmalı değerlendirme yapılır. Doğru sonuçlar elde etmek adına test süresi, sıcaklık ve plastik malzemelerin ya da eşyaların olabilecek en kötü ortam koşullarını temsil edecek bir test ortamı hazırlanması gibi süreçler söz konusudur. Tüm bu süreçleri içine alan uygun bir ortamda standart test koşulları oluşturularak test gerçekleştirilir.

  Gıda maddeleri ile temas halinde olan plastik ambalaj malzemelerini cinsi ve kullanılan katkı maddelerinin belirlenmesi özellikle tüketicilerin korunması açısından önemlidir.
  Gıdalar, tüketicinin eline ulaşana kadarki süreçte ambalajlar ile temas halindedir. Bu nedenle ambalaj malzemesinin gıdayı çevresel faktörlerden, mikroorganizmalardan koruyabilme kalitesini ve ambalajın yapısında herhangi bir zararlı kimyasal olup olmadığının belirlenmesi önem kazanmıştır.

  Spesifik migrasyon testleri kapsamında yapılan analizler:

  • Bisphenol A ([2,2-bis(4- hydroxyphenyl)propane)
  • Ağır Metal Tayini (Kurşun, Kadmiyum, Civa, Arsenik, Alüminyum , Bakır, Baryum, Çinko, Demir, Kobalt, Lityum, Mangan, Nikel)

  Ambalajlarda Yapı Tayini Analizleri

  FT-IR Spektroskopi cihazı ile gıda ambalajlarında kullanılan malzemenin cinsi ve katkı maddelerinin belirlenmesi için gerçekleştirilir. Organik bileşiklerin tespiti için kullanılan FT-IR spektroskopi cihazı, ambalaj sektöründe kullanılan ve plastik ürünler için en uygun yöntemdir. FTIR spektroskopi cihazı ile ambalaj malzemesi üzerinde nitel ve nicel olarak malzeme tayini yapılabilmektedir. FTIR spektroskopi cihazı kızılötesi titreşim spektroskopisidir. Yapılan analiz ile elektromanyetik spektrumdaki temel titreşim, gerilme-dönme modları moleküllerin kimyasal profilleri hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar.