Ağır Metal & Mineral Analizleri

Metaller, tabiatta doğal olarak bulanan ve iz miktarlarda dahi olsa tüketilen gıdalar ile insanlara ulaşabilen elementlerdir. Metaller çoğunlukla çevreden tarlada gelişmekte olan ürüne, bu ürünle beslenen hayvanların süt ve etlerine, su ve deniz ortamlarından su ürünlerine geçmektedir.

 • D D 1019

  Metal Nedir?

  Metaller, tabiatta doğal olarak bulanan ve iz miktarlarda dahi olsa tüketilen gıdalar ile insanlara ulaşabilen elementlerdir. Metaller çoğunlukla çevreden tarlada gelişmekte olan ürüne, bu ürünle beslenen hayvanların süt ve etlerine, su ve deniz ortamlarından su ürünlerine geçmektedir. Bunun dışında çevreden hammaddeye ve üretim aşamasında işlenmekte olan ürüne de bulaşması söz konusudur. Ayrıca ağır metaller pek çok endüstriyel atıkta ve atıkların bulaştırdığı yeraltı sularında, toprakta ve havada bulunabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı metaller kolaylıkla besin zincirine girerek canlılarda artan yoğunluklarda birikebilmeleri nedeniyle diğer kimyasal kirleticiler arasında ayrı bir önem taşımaktadırlar.

  Ağır Metal ve Mineral Analizleri Neden Yapılmalıdır?

  Gıda güvenliği ve besleyici değerlerin belirlenmesinde gıdanın içerdiği metal düzeyi önemli yer tutmaktadır. Özellikle bazı minerallerin belirli dozların üzerine çıkması insan sağlığı açısından önemli bir tehdit oluşturmaktadır.

  Ağır metallerin insan metabolizmasında oluşturdukları etkiler ve etkin oldukları aşamalar ana sistemler açısından kısaca ele alınırsa bunlar;

  • Kimyasal tepkimelere etki edenler,
  • Fizyolojik ve taşınım sistemlerine etki edenler,
  • Kanserojen ve kalıtsal olarak yapı taşlarına etki edenler,
  • Allerjen olarak etki edenler,
  • Spesifik etki edenler olarak sınıflanabilir.

  Havada bulunan gazların yalnızca %1-1.5’luk kısmı uçucu ağır metaller olmasına karşın bu maddelerin birikimleri günümüzde birçok rahatsızlığa neden olmaktadır. Bu maddeler karaciğer, beyin, kemik iliği ve böbrek gibi yaşamsal organlarımıza geri dönülmez hasarlar verebilir. Özellikle ağır metallerin insan sağlığı üzerinde olan etkilerinin ortaya konulmasıyla birlikte, belirli bir dozun üzerine çıkıldığında sağlık açısından tehlike oluşturabilecek kurşun, kadmiyum, krom, kalay, arsenik ve cıva gibi metallerle, demir, bakır, çinko, magnezyum, mangan, potasyum, sodyum gibi metallerin gıdalardaki düzeylerinin belirlenmesi yoluna gidilmiş ve yasal sınırlamalar oluşturulmuştur. Bu sınırlamalar ulusal ve uluslararası geçerliliği kabul görmüş yayınlar temel alınarak bakanlık tarafından insan sağlığına tüketiminde zarar oluşturmayacak maksimum limitler belirlenmiştir. Bu limitler doğrultusunda gıdalarda ve yemlerde ağır metal ve mineral analizleri yapılmalıdır.

  Mineral Analiz Hizmetlerimiz

  Gıda kalitesi ve güvenliği açısından tüketici sağlığını etkileyebilecek metal ve ağır metallerin gıda, gıda katkı ve yem, yem katkı analizleri mineral laboratuvarımızda ICP-MS,  AAS-F (Flame), AAS-G (Grafit) ve AAS-H (Hidrür) cihazları ile yapılmaktadır.

  Mineral laboratuvarımızda, gıdalarda ve yemlerde kurşun, kadmiyum, cıva, demir, krom, bakır, sodyum, nikel, kalay, çinko, alüminyum, kalsiyum, selenyum, antimon, arsenik, potasyum, mangan, magnezyum elementlerinde analizler yapılmaktadır.