Deri Analizleri

Deri ve deri mamüllerinin IULTCS normlarına uygun üretimi, standardizasyonu, iyileştirilmesi, kalite standardının stabilizasyonu adına işletme içi, ulusal, uluslararası bütün standart ve yönetmelik gerekliliklerini bünyesinde taşıyan, ulusal ve uluslararası standart metodlarının geliştirilmesi adına literatürel çalışmalar gerçekleştiren, bilirkişi statüsünde uzman ekibimizle akredite test hizmeti sunmaktayız. Kazlıçeşme sürdürülebilirliğin ve tedarik zinciri yönetiminde yardımcı olmak için müşterilere çözüm önerileri sunar.

 • D D 0851

  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan REACH’i uyumlaştıran Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması ( KKDİK ) hakkındaki yönetmelik 23 Haziran 2017’de Resmi Gazete’de yayımlanmış olup 23 Aralık 2017’de yürürlüğe girmiştir. iç piyasaya yönelik yapılacak olan uygulamalarla, yapılacak denetimler çerçevesinde satışa sunulacak veya satışta bulunan tüm ürün gruplarının KKDİK Ek-17’de belirtilen kısıtlama şartlarını sağlıyor olması gerekmektedir. Laboratuvarımız ilgili yönetmeliklerde de belirtilen testlerde TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025 Akreditasyonuna sahip olup uzman kadromuz ile müşterilerimize hizmet vermektedir.

  Deri Analizleri Deney Tablosu

  Deney Adı
  Deney Metodu
  Numune Miktarı

  Deney Adı

  Deri- pH Tayini (pH Metre Kullanılarak)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 4045

  Numune Miktarı

  20 g

  Deney Adı

  Deri-Krom VI (Cr VI) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kolorimetrik Yöntem (UV-VIS Spektrofotometre Kullanılarak)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 17075-1

  Numune Miktarı

  20X20 cm veya 10 g

  Deney Adı

  Deri-Krom VI (Cr VI) İçeriğinin Kimyasal Olarak Belirlenmesi Kromotografik Yöntem (HPLC Kullanılarak)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 17075-2

  Numune Miktarı

  20X20 cm veya 10 g

  Deney Adı

  Deri-Formaldehit İçeriğinin Tayini-Bölüm 1 (HPLC-DAD Kullanarak)

  Deney Metodu

  ISO/ 17226-1

  Numune Miktarı

  Tekstil: 10 g / Kağıt: 40 g

  Deney Adı

  Deri-Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyarmaddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler Azo Boyarmaddelerden İndirgenen Belirli Aromatik Aminlerin Tayini (GC-MS, HPLC Kullanılarak)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 17234-1

  Numune Miktarı

  Her renk için 10 g

  Deney Adı

  Deri-Boyalı Derilerde Belirli Azo Boyar maddelerin Tayini İçin Kimyasal Testler Bölüm 2: 4 Aminoazobenzen Tayini (GC-MS, HPLC Kullanılarak)

  Deney Metodu

  ISO 17234-2

  Numune Miktarı

  Her renk için 10 g

  Deney Adı

  Deri-Deri ve Tekstil Ürünlerindeki Poliklorofenol İçeriğinin Belirlenmesi Pentachlorophenol (PCP) Tetrachloro phenol (TCP) Trichlorophenol (TriCP ) Tayini (GC-MS Metodu)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 17070

  Numune Miktarı

  10 g

  Deney Adı

  Deri-Deri Ürünlerde Etoksilenmiş Alkil Fenollerin (APEO) Tayini (LC-MS-MS Kullanılarak)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 18218-1

  Numune Miktarı

  20X20 cm veya 10 g

  Deney Adı

  Deri-Ayakkabı Bileşenlerinde Dimetil Fumarat Tayini (DMFu) (GC-MS Kullanılarak)

  Deney Metodu

  ISO/TS 16186

  Numune Miktarı

  5 g

  Deney Adı

  Deri-Deride Klorlanmış Hidrokarbonların Belirlenmesi Kısa Zincirli Klorlanmış Parafinler için Kromotografik Metot (LC-MS-MS kullanılarak)

  Deney Metodu

  ISO 18219

  Numune Miktarı

  2 g

  Deney Adı

  Deri-Uçucu Madde İçeriğinin Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 4684 BS EN ISO 4684 ISO 4684

  Numune Miktarı

  6 g

  Deney Adı

  Deri-Diklormetanda Çözünen Madde ve Serbest Yağ Asidi Muhtevası Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 4048 BS EN ISO 4048 ISO 4048

  Numune Miktarı

  40 g

  Deney Adı

  Deri-Kromik Oksit İçeriğinin Kimyasal Tayini Titrasyonla Nicel Tayin

  Deney Metodu

  TS EN ISO 5398-1 BS EN ISO 5398-1 ISO 5398-1

  Numune Miktarı

  4 g

  Deney Adı

  Deri-Ekstrakte Edilebilen Perflorooktansülfanat (PFOS), Perflorooktanoik Asit (PFOA) Tayini (LC-MS-MS kullanılarak)

  Deney Metodu

  CEN/TS 15968

  Numune Miktarı

  6 g

  Deney Adı

  Deri-Tekstil, Deri ve Proses Yardımcı Ürünlerinde Alkil Fenol (AP) ve Alkil Fenol Etoksilatlarının (APEO) Tayini (GC-MS Kullanılarak)

  Deney Metodu

  İşletme İçi Metot - "AY-EKL-7/Rev.00" (ISO 18218-2'den modifiye edilmiştir)

  Numune Miktarı

  5 g

  Deney Adı

  Deri-Kalınlık Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 2589 EN ISO 2589 ISO 2589

  Numune Miktarı

  1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Yırtılma Yükü Tayini Tek Kenar Yırtığı

  Deney Metodu

  TS EN ISO 3377-1 EN ISO 3377-1 ISO 3377-1

  Numune Miktarı

  2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Yırtılma Yükü Tayini Çift Kenar Yırtığı

  Deney Metodu

  TS EN ISO 3377-2 EN ISO 3377-2 ISO 3377-2

  Numune Miktarı

  2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Çekme Mukavemeti ve Uzama Yüzdesinin Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 3376 EN ISO 3376 ISO 3376

  Numune Miktarı

  2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Derilerde Bükülme Dayanımının Tayini Fleksometre Metodu

  Deney Metodu

  TS EN ISO 5402-1 EN ISO 5402-1 ISO 5402-1

  Numune Miktarı

  2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Esnek Deriler İçin Suya Dayanım Tayini Tekrarlanan Doğrusal Sıkıştırma (Penetrometre)

  Deney Metodu

  TS EN ISO 5403-1 EN ISO 5403-1 ISO 5403-1

  Numune Miktarı

  2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-İleri Geri Sürtme Çevrimlerine Karşı Renk Haslığ

  Deney Metodu

  TS EN ISO 11640 EN ISO 11640 ISO 11640

  Numune Miktarı

  Tek bir parametre için 2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Kalıcı Uzamanın Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 17236 EN ISO 17236 ISO 17236

  Numune Miktarı

  2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Yumuşaklık Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 17235 EN ISO 17235 ISO 17235

  Numune Miktarı

  1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Aprenin Yapışmasının Tayini İçin Deney

  Deney Metodu

  TS EN ISO 11644 EN ISO 11644 ISO 11644

  Numune Miktarı

  Tek bir parametre için 1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Su Buharı Geçirgenliğinin Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 14268 EN ISO 14268 ISO 14268

  Numune Miktarı

  1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Yüzey Gerilmesinin ve Dayanımının Tayini Bilye Patlama Deney

  Deney Metodu

  TS EN ISO 3379 EN ISO 3379 ISO 3379

  Numune Miktarı

  1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Suya Karşı Renk Haslığı Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 11642 EN ISO 11642 ISO 11642

  Numune Miktarı

  1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Terlemeye Karşı Renk Haslığı Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 11641 EN ISO 11641 ISO 11641

  Numune Miktarı

  1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Su ile Lekelenmeye Karşı Renk Haslığı Tayini

  Deney Metodu

  TS EN ISO 15700 EN ISO 15700 ISO 15700

  Numune Miktarı

  1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Dikiş Yırtılma Direncinin Ölçülmesi

  Deney Metodu

  TS EN ISO 23910 EN ISO 23910 ISO 23910

  Numune Miktarı

  1 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Deri-Yarı Esnek Derilerin Sürekli Katlanmaya Karşı Direncinin Tayini

  Deney Metodu

  DIN 53340

  Numune Miktarı

  2 x A4 BOYUTU

  Deney Adı

  Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler-Aşınma Direncinin Tayini

  Deney Metodu

  TS EN 388 Madde 6.1 EN 388 Madde 6.1

  Numune Miktarı

  3 ÇİFT ELDİVEN

  Deney Adı

  Mekanik Risklere Karşı Koruyucu Eldivenler-Yırtılma Direncinin Tayini

  Deney Metodu

  TS EN 388 Madde 6.4 EN 388 Madde 6.4

  Numune Miktarı

  3 ÇİFT ELDİVEN