Karar Kuralı

Karar Kuralı

*Karar Kuralı: Belirsizliğin analiz sonucunun değerlendirilmesinde nasıl hesaba katılması gerektiğini belirten kuraldır. Eğer karar kuralı ile ilgili bir tercihiniz yok ise değerlendirme yapılabilen durumlarda laboratuvarın hesaplama yöntemi kullanılarak değerlendirme yapılır. Mevzuat gereği değerlendirilmesi zorunlu olanlar için değerlendirme mevzuata göre yapılır.