İritasyon Analizleri

Cilt irritasyonu, bir test maddesinin (Kozmetik, Biyosidal, vb.) uygulanmasının ardından ciltte geri döndürülebilir hasar oluşumunu ifade eder. Uygulanan kimyasalların veya formülasyonların cilt irritasyonuna neden olma potansiyelini anlamak, güvenlik değerlendirmelerinde önemli bir husustur. Test tahriş edici maddelerin tehlike tanımlamasına izin verir.

  • İritasyon Testi

    Test yöntemi, insan cildinin üst katmanlarının biyokimyasal ve fizyolojik özelliklerini taklit eden yeniden yapılandırılmış insan epidermisine (RhE) dayanmaktadır. Test öğesi doğrudan cilt yüzeyine uygulanır ve "gerçek yaşamda" iyi bir maruz kalma modeli sağlar. Ardından hücre canlılığı incelenir.