Fiziksel Analizler

Fiziksel analiz laboratuvarımızda gıda, gıda katkı, yem, yem katkı, su numunelerinde renk, görünüş, tat, koku analizlerinin yanı sıra fiziksel yönden gösterge ya da bozulmaya yol açabilen nem/rutubet-kuru madde, pH, yabancı madde, sınıf özellikleri, yoğunluk, vb. analizler ve raf ömrü / hızlandırılmış raf ömrü çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

 • Fiziksel Analizler
  • Renk, koku, tat, görünüm ve görünüme etki eden organoleptik muayene
  • Yabancı madde aranması
  • Sınıf özellikleri
  • Kalitatif analizler
  • pH, briks, çözünür katı madde analizleri